بررسی میزان مصرف انرژی سیستمهای HVAC در ساختمانهای تجاری

By | نوامبر 4, 2013

مصرف انرژی در ساختمانهای تجاری به دلیل عدم توجه به صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف سوخت ، غالبا بالا و تلفات انرژی بسیار شدید است. در این میان کاهش تلفات انرژی ، صرفه جویی و بالا بردن کارآیی سیستمهای مورد استفاده در ساختمانهای تجاری با بررسی سیستمهای HVAC موضوعی است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گشته است چرا که در این سیستمها ابتدا مقداری انرژی در بولیرها یا چیلرها برای تولید گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد و سپس مقادیری از انرژی در زمان انتقال این گرما یا سرما به محیط ساختمان و نیز به دلیل تلفات از دست می‌رود.این مقاله حاصل تحقیق جامعی است در مورد امکانات صرفه‌جویی انرژی در سیستمهای HVAC ساختمانهای تجاری خصوصا گزینه‌هایی که از فناوریهای جدید ناشی می‌شوند و همچنین قابلیتهای تکنیکی جدید ، مقتضیات اقتصادی حال و آینده و موانعی که در سر راه هر فناوری جدید در این سیستمها وجود دارد. در پایان با شناسایی امکانات وسیع صرفه‌جویی ، بررسی تجربیات موفق ، فراهم آوردن اطلاعات لازم در مورد هر فناوری جدید و پیشنهاد گام بعدی برای نیل به هدف به نتیجه‌گیری نهایی با بررسی شرایط ، امکانات و قابلیتها