دریچه های زیر فن کوئل

By | آذر ۲۰, ۱۳۹۲
2014 10 18 11 37 31 HDR 300x225 دریچه های زیر فن کوئل

دریچه بازدید زیرفنکوئل

دریچه های زیر فن کوئلی

موارد مصرف :

  • در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کوئلهای سقفی و یا کانالی استفاده می شود
  • نصب در زیر فن کوئلها به منظور دسترسی به فن کوئل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و سرویسهای دوره ای

قابلیت ها :

  • از جنس آلومینیوم و آهن گالوانیزه
  • امکان دسترسی به تاسیسات فن کوئل
  • ایجاد امکان برای برگشت هوا
  • امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوای فن کوئل روی آن
  • امکان تعبیه فیلتر جهت تصفیه هوا
زیرفنکوئل 300x225 دریچه های زیر فن کوئل

نصب دریچه بازدید داکت اسپلیت

دریچه چوبی 300x226 دریچه های زیر فن کوئل

دریچه بازدید و دهش فنکوئل چوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گل سقفی 300x300 دریچه های زیر فن کوئل

دریچه زیرفنکوئل و بازدید داکت اسپلیت مدل گل سقفی