دمپر

By | ژوئن 1, 2014

دمپر هوا ،دریچه یا صفحه ای است که جریان هوا را داخل لوله یا کانال تنظیم یا متوقف میکند.

دمپر 150x150 دمپر

انواع دمپر های صنعتی

از دمپر هوا برای متوقف یا تنظیم کردن هوای مطبوع (گرمایش و سرمایش)در داخل اتاق در مواقعی که استفاده نمیشود بکار می رود.

این تنظیم میتواند به صورت دستی یا خودکار باشد. دمپر دستی توسط یک دسته که در خارج از مجرای دمپر تعبیه شده است کنترل میشود.

دمپر خودکاربا استفاده از موتور الکتریکی برای تنظیم مداوم هوا توسط سیستم کنترل مرکزی یا اتوماسیون ساختمان کنترل میشود.

دمپر ولوم کنترل

ولوم دمپر همچنبن به عنوان دمپر کنترل حجم یا HVD شناخته میشود.

d 46 485 150x150 دمپر

ولوم دمپر

یک نوع خاص از دمپر که برای کنترل جریان هوا  HVACتهویه مطبوع به منظور بهیود بهره وری و آسایش ساکنانی که در مناطق مختلف ساختمان زندگی میکنند مورداستفاده قرار میگیرد.

بالانس دمپر یا دمپربادی

این نوع دمپر با به جریان افتادن هوا باز شده وبا قطع جریان هوا بسته میشود و از ورود هوای معکوس و اتلاف هوای مطبوع جلوگیری میکند.

 

 

153168 2ac99 150x150 دمپر

دمپر بادی – بالانس دمپر

 

 

 

دمپر ضد حریق

دمپر ضد حریق در حالت باز قرار میگیرد تا زمانی که آتش یا حرارت با آن برخورد کند. در این حالت دریچه دمپر بسته شده و از ورود هوا و خروج حریق جلوگیری میکند. این نوع دمپر در دو مدل الکتریکی (موتوردار) و فنری با ضامن لحیمی تولید میشود.

 Marine fire dampers 150x150 دمپر

دمپر ضد حریق

نوشته : مهندس هادی رحمانی