دکتر شوتینگ

By | اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۱

دکتر شوتینگ خدمتی نو از گروه تهویه نو

خدمات این گروه در زمینه پیشگیری از بیماری هایی که توسط سیستم شوت زباله، ساکنین ساختمان را تهدید میکند، میباشد.