پلنیوم باکس

By | دسامبر 7, 2013

پلنیوم باکس

از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت به صورت دکراتیو و در طول های بالا کار می شوند،

امکان هوا دهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد ، استفاده از پلنیوم باکس به منظور

ایجاد اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول امری لازم و مهم می باشد.

پلنیوم باکس ها معمولا در طول بالا با ورودی های گرد به فواصل حد اکثر ۱/۲ متر پشت

دریچه های خطی اسلوت نصب میشوند .

 

clip image020 0000 300x233 پلنیوم باکس

پلنیوم باکس۲

quartz shower coupling 300x193 پلنیوم باکس

پلنیوم باکس

images.ashx  289x300 پلنیوم باکس

پلنیوم باکس