تماس با ما

tnac تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی :

۰۲۱۶۶۰۷۴۱۳۰-۱

۰۲۱۶۶۰۳۳۴۱۶

۰۹۱۲۳۱۲۵۲۱۹

تلفکس :

۰۲۱۶۶۰۷۴۱۳۱

آدرس دفتر مرکزی :

تهران –    خیابان آزادی –  خیابان بهبودی – نبش نصرت

پلاک ۲۴۶ – واحد ۱