دریچه مشبک

By | دسامبر 11, 2013
دریچه مشبک آلومینیومی 282x300 دریچه مشبک

دریچه مشبک آلومینیومی

موارد مصرف :

  • هوای برگشت و تخلیه ساختمان های مختلف
  • محل نصب در دیواریا پیشانی سقف کاذب و یا سقف

قابلیت ها :

  • افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا
  • کنترل تخلیه هوا با دمپر

    Untitled 11 1024x288 دریچه مشبک

    دریچه-مشبک-آلومینیومی

  • قابلیت هوا دهی به صورت ۱، ۲ ، ۳ و ۴ طرفه

 

مشبک 300x257 دریچه مشبک

دریچه مشبک آلومینیومی