دریچه بازدید فن کوئل و داکت اسپلیت

By | دسامبر 11, 2013
2014 10 18 11 37 31 HDR 300x225 دریچه بازدید فن کوئل و داکت اسپلیت

دریچه بازدید لولایی داکت اسپلیت

دریچه چوبی 300x226 دریچه بازدید فن کوئل و داکت اسپلیت

دریچه چوبی بازدید و دهش داکت اسپلیت ( فن کویل)


دریچه  داکت اسپلیت (فن کویل)

موارد مصرف :

  • در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویلهای سقفی و یا کانالی استفاده می شود
  • نصب در زیر فن کویلها به منظور دسترسی به فن کویل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و سرویسهای دوره ای

قابلیت ها :

  • از جنس چوب، آلومینیوم و آهن گالوانیزه
  • امکان دسترسی به تاسیسات فن کویل
  • ایجاد امکان برای برگشت هوا
  • امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوای فن کویل روی آن
  • امکان تعبیه فیلتر جهت تصفیه هوا