دریچه پره هلالی

By | دسامبر 9, 2013

دریچه های پره هلالی

موارد مصرف :

  • انواع ساختمان های تجاری ، اداری و مسکونی
  • ارتفاع سقف تا ۵ متر
  •  محل نصب در داخل دیوار ، پیشانی سقف کاذب و یا سقف
  • پخش هوا با قابلیت ها جهت دهی
  • کنترل هوا دهی با دمپر
  • از جنس آلومینیوم
  • سرعت هوا دهی تا ۲۰۰۰ فوت بر دقیقه
  • امکان استفاده از دمپر جهت تنظیم هوا دهی

قابلیت هوا دهی :

  • ۴،۳،۲،۱  طرفه  متحرک
27111125070 300x218 دریچه پره هلالی

دریچه های پره هلالی