Tag Archives: شوتینگ زباله

شوت زباله | پیشگیری از بیماری

چگونه سیستم شوت زباله از آلودگی و بیماری سندروم در ساختمان جلوگیری میکند؟ مطالعات اخیر نشان می دهد رشد باکتریایی و بیولوژیکی می تواند بر روی سطح داخلی سطل های زباله و هوا در فضای محدود اتاق رشد نماید. ساکنان ساختمان ها شکایاتی در مورد سرماخوردگی در محدوده زمانی معین، واکنش های آلرژیک، ترشح اشک… Read More »

شوتینگ زباله

شوتینگ زباله در ساختمان ناودانهای شوتینگ در استفاده مشترک در ساختمان های بلند به ساکنین امکان حمل سریع آیتم های شوتینگ از طبقات فوقانی به یک مکان مرکزی در یکی از طبقات پایین یا زیرزمین را میدهد. موارد استفاده شوتینگ کانال شوتینگ ملحفه در هتل ها کانال شوتینگ زباله در آپارتمان ها کانال شوتینگ نخاله… Read More »