Tag Archives: مشخصات شوت زباله

سیستم شوتینگ

درباره سیستم شوتینگ در ساختمان چه میدانید؟ مقاله ی زیر اطلاعاتی در مورد شوتینگ زباله به شما خواهد داد. کانال سیستم شوتینگ در استفاده مشترک در ساختمان های بلند به ساکنین امکان حمل سریع آیتم های شوتینگ از طبقات فوقانی به یک مکان مرکزی در یکی از طبقات پایین یا زیرزمین را میدهد. موارد استفاده… Read More »