Tag Archives: مصرف انرژي در ساختمانهاي تجاري HVAC

بررسی میزان مصرف انرژی سیستمهای HVAC در ساختمانهای تجاری

مصرف انرژی در ساختمانهای تجاری به دلیل عدم توجه به صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف سوخت ، غالبا بالا و تلفات انرژی بسیار شدید است. در این میان کاهش تلفات انرژی ، صرفه جویی و بالا بردن کارآیی سیستمهای مورد استفاده در ساختمانهای تجاری با بررسی سیستمهای HVAC موضوعی است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار… Read More »