انواع عایق های حرارتی

By | آگوست 26, 2012

  

عایق های الاستومری

Elastomeric (EPDM & NBR)

elastomeric%20insulation انواع عایق های حرارتی

 

 

پلی اتیلن

Polyethylene (XLPE – EPE)

polyethylene%20IV انواع عایق های حرارتی

 

 

پلی یورتان

Polyurethane

polyurethane انواع عایق های حرارتی

 

 

پلی ایزوسیانورات

Polyisocyanurate

PIR%20I انواع عایق های حرارتی

 

پلی استایرن

Polystyrene (EPS – XPS)

 polystyrene%20I انواع عایق های حرارتی

 

 

فوم شیشه

(Glass foam – Cellular Glass)

 foamglass انواع عایق های حرارتی

 

فنولیک

Phenolic

phenolic%20IV%202 انواع عایق های حرارتی

 

 

پشم سنگ و پشم سرباره

Rockwool & Slagwool

 rockwool%20I انواع عایق های حرارتی

 

 

پشم شیشه

Glasswool

 glass%20wool%20I انواع عایق های حرارتی

 

پشم سرامیک

Ceramic Fiber

ceramic%20fiber انواع عایق های حرارتی

 

 

سیلیکات کلسیم

Calcium Silicate

calcium%20silicate%20insulation انواع عایق های حرارتی

 

پرلیت

Perlite

 perlite%20IV انواع عایق های حرارتی

 

 

ایروژل

Aerogel

 aerogel%20insulation انواع عایق های حرارتی

 

ورمیکویت

Vermiculite

 vermiculite%20I انواع عایق های حرارتی

 

 


پوشش های ضدتابش

Reflective Barriers

reflective%203 انواع عایق های حرارتی