عایق کاری – Insulation

By | سپتامبر 15, 2012

اجرای انواع عایق کاری حرارتی ،برورتی و صوتی

عایق های الاستومریک (EPDM Elastomeric Insulation)

عایق پشم سنگ و شیشه

عایق کاری کانال های انتقال هوا، لوله ها، سقف، موتورخانه

عایق های الاستمریک از نوع غیر قابل اشتعال می باشند.

کانال سازی 150x150 عایق کاری   Insulation

کانال گالوانیزه با عایق EPDM

 

مقاله: مقدمه ای بر انتقال حرارت

عایق های حرارتی گرم و سرد

پل حرارتی

انواع عایق های حرارتی

عایق کاری HVAC

 

 

 

 

عایق 150x150 عایق کاری   Insulation

انواع عایق کاری