شرکت تهویه نو آستیاک

By | فوریه 27, 2014
طراحی و اجرای سیستم تهویه EPC شرکت تهویه نو آستیاکسقف کاذب چوبی شرکت تهویه نو آستیاکدودکش موتور خانه شرکت تهویه نو آستیاکشوتینگ شرکت تهویه نو آستیاککانال هواساز شرکت تهویه نو آستیاککلاهک شرکت تهویه نو آستیاککانال سازی شرکت تهویه نو آستیاکdariche1 شرکت تهویه نو آستیاکدمپر شرکت تهویه نو آستیاکپلنیوم باکس 01 شرکت تهویه نو آستیاکزیر فن کوئل چوبی شرکت تهویه نو آستیاکدریچه بازدید چوبی شرکت تهویه نو آستیاک
 
 
سقف کاذب چوبی MDF
انواع دریچه تنظیم هوا
دودکش موتور خانه
سیستم شوت زباله
طراحی و اجرای کانال هواساز
انواع کانال های انتقال هوا (گرد و چهارگوش)
کلاهک کلبه ای
انواع دمپر های صنعتی
انواع عایق های حرارتی و برودتی
پلنیوم باکس