هود آشپزخانه – هود صنعتی

By | آگوست 27, 2012

تهویه نو سازنده انواع هود صنعتی از ورق های استیل، آلومینیوم و گالوانیزه

اجرای کانال انتقال هوای هود و فیلتراسیون

intelli hood 271x300 هود آشپزخانه   هود صنعتی hood 300x232 هود آشپزخانه   هود صنعتی